Plan Elastyczny
- ubezpieczenie na życie

Czym jest Plan Elastyczny?
To długoterminowe ubezpieczenie łączące ochronę życia i zdrowia oraz możliwość inwestowania środków w UFK.
Elastyczna struktura produktu pozwala Ci dostosować ubezpieczenie do aktualnych potrzeb i możliwości.

Proponowany cel ubezpieczenia

 • zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci oraz np. ciężkiej choroby (w tym nowotworu), pobytu w szpitalu
 • zabezpieczenie dzieci w przypadku ich osierocenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Zaplanuj bezpiecznie życie i spokojną przyszłość Twojej rodziny!

Skontaktuj się z nami

 • Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!
 • Ubezpieczenie Pomoc na Raka.
  Ubezpiecz się. Tak na wszelki wypadek

O produkcie

Plan Elastyczny to ubezpieczenie, które łączy w sobie ochronę życia i zdrowia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych z możliwością inwestowania pieniędzy. Przeznaczone jest dla osób zainteresowanych ochroną ubezpieczeniową oraz długoterminowym inwestowaniem w UFK (minimum 10 lat). 

To elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu możesz dopasować swoją polisę do zmieniających się potrzeb w zakresie zabezpieczenia finansowego. 

Nasi przedstawiciele pomogą Ci stworzyć Twój Plan Elastyczny tak, abyś mógł maksymalnie wykorzystać jego elastyczną konstrukcję.

Twoje korzyści:

 • sam decydujesz jak długo trwa ochrona i jak szeroki jest jej zakres,
 • dostosowujesz ubezpieczenie do swoich potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej,
 • zapewniasz bliskim wypłatę środków na wypadek, gdy Ciebie zabraknie,
 • zapewniasz sobie świadczenia na wypadek niespodziewanych zdarzeń życiowych
  (np. poważna choroba, pobyt w szpitalu),
 • otrzymujesz dostęp do szerokiego zakresu usług assistance (AXA24),
 • w ramach jednej polisy możesz chronić życie i zdrowie oraz inwestować wpłacaną składkę,
 • masz dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK,
 • sam określasz sposób, w jaki chcesz budować swój kapitał,
 • obserwujesz stan swoich inwestycji dzięki dostępowi do konta on-line.

Inwestowanie środków

Plan Elastyczny to ubezpieczenie ochronne z możliwością inwestowania pieniędzy w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Wybierając go miej na uwadze Twoje cele w dłuższym, min. 10-letnim horyzoncie czasowym. Pamiętaj, że określony horyzont inwestycyjny produktu wiąże się z pewnymi zasadami:

 • ubezpieczenie nie działa jak konto oszczędnościowe czy lokata i wymaga regularnych wpłat;
 • jeśli będziesz chciał wypłacić pieniądze wcześniej niż przed upływem rekomendowanego czasu trwania inwestycji, musisz liczyć się z utratą części środków z tytułu opłat (sprawdź w Tabeli Opłat i Limitów, którą otrzymałeś w momencie podpisywania umowy). 

W ramach Planu Elastycznego otrzymujesz dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK. Sam ustalasz optymalną dla Ciebie strategię inwestycyjną, a do wyboru masz:

 • 4 gotowe rozwiązania portfelowe o różnym poziomie ryzyka,
 • 10 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy (zarządzanych przez AXA TFI),
 • 8 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Dzięki dostępowi do konta on-line:

 • na bieżąco zarządzasz środkami wpłacanymi do AXA i za pośrednictwem konta składasz dyspozycje alokacji i konwersji,
 • śledzisz historie wykonywanych operacji i złożonych zleceń,
 • masz podgląd do informacji o sumie ubezpieczenia, wysokości składki i częstotliwości opłacania składek,
 • monitorujesz sumę wpłacanych składek,
 • zmieniasz lub ustanawiasz nowych uposażonych,
 • komunikujesz się z AXA. 

Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania wyniku inwestycyjnego. Klient AXA musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe zasady ochrony oraz cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są opisane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny (OWU) oraz w regulaminach funduszy. Ze środków zgromadzonych przez Ubezpieczającego AXA pobiera opłaty określone w OWU.

Umowy dodatkowe

Umowa dodatkowa jest rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia wynikającego z umowy głównej. Korzystając z niej możesz dodatkowo zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę.

Umowy dodatkowe do Planu Elastycznego obejmują m.in. następujące zdarzenia: 

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek i śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • inwalidztwo i śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenie dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie (np. nowotwór, udar, zawał),
 • pobyt w szpitalu,
 • operacja medyczna,
 • niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek.

Możesz również skorzystać z Drugiej Opinii Medycznej, dzięki której ekspert medyczny zweryfikuje Twoją diagnozę, a AXA za pośrednictwem partnera medycznego zapewni Ci pomoc w planowaniu lub w organizacji zaleconego leczenia.

Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

REGULAMINY

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

TABELE

Tabela opłat i limitów do indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

WYKAZY

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenia klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.

FORMULARZ AML/FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób prawnych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; w Formularzu występują zarówno sekcje AML jak i sekcja Rezydencja podatkowa; sekcja Rezydencja podatkowa musi był wypełniona, jeśli Formularz jest dołączany do wniosku o zawarcie; jeśli Formularz jest dołączany do pozostałych wniosków, nie jest to konieczne o ile klient składał oświadczenie wcześniej.

FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Zgłoś przez Internet: Wypełnij formularz

lub pobierz i wypełnij wniosek z Centrum Klienta, w sekcji Polisy indywidualne.

 • Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Masz pytania? Oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA, w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W skład grupy AXA wchodzą m.in.: AXA S.A., spółka prawa francuskiego, z siedzibą w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Polska S.A. i Avanssur S.A. Oddział w Polsce- z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Dane teleadresowe

ul. Kalwaryjska 35a/211
30-504 Kraków
Tel. +48 603 133 290, 12 656 10 53
Faks: 12 656 10 53
E-mail: marek.wrona@axa-polska.com.pl

Godziny otwarcia: pon.-pt. 9:00-17:00

Dojazd:
- tramwajem 8, 10, 11, 23 (przystanek Smolki)