Ubezpieczenie na wypadek śmierci Parasol

Czym jest Parasol? To produkt kierowany do tych osób, które troszczą się o zabezpieczenie swoich bliskich na wypadek nieoczekiwanych życiowych sytuacji.
To również rozwiązanie, które możesz rozważyć jako zabezpieczenie kredytu, firmy albo swojego wspólnika.

Co zyskujesz?

 • Składka już od 1,66 zł dziennie
 • Ty określasz sumę, na jaką się ubezpieczasz.
 • Możesz zwiększyć zakres ochrony kupując ubezpieczenia dodatkowe.
 • Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę na całym świecie!

Zaplanuj bezpiecznie życie i spokojną przyszłość Twojej rodziny!Skontaktuj się z nami

 • Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

O produkcie

Parasol jest ubezpieczeniem pozwalającym finansowo zabezpieczyć najbliższych na wypadek nieoczekiwanych wydarzeń losowych. To elastyczny produkt ubezpieczeniowy, który możesz dopasować do swoich potrzeb wraz z upływem czasu. Pomyśl również swoich bliskich. Zaplanuj bezpieczne życie i spokojną przyszłość Twojej rodziny.

Dlaczego warto? 

 • Składka już od 50 złotych miesięcznie.
 • W rocznicę polisy możesz dokonać zmian: obniżyć lub podwyższyć sumę ubezpieczenia oraz wysokość składki, a także dokonać zmiany częstotliwości jej opłacania.
 • Możesz zwiększyć zakres ochrony ubezpieczeniowej kupując ubezpieczenia dodatkowe.
 • Ty określasz sumę, na jaką się ubezpieczasz.
 • Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę na całym świecie
 • Dzięki środkom z ubezpieczenia możesz podwyższyć standard leczenia.

Umowy dodatkowe

Umowy dodatkowe w ubezpieczeniu Parasol - opcje rozszerzenia zakresu ochrony

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku - AXA wypłaca uprawnionym świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia z tytułu umowy podstawowej na dzień zdarzenia.
 • Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku występuje w dwóch wersjach różniących się zakresem ubezpieczenia:

  • wersja B – całkowite trwałe inwalidztwo, częściowe trwałe inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • wersja C – inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 • Ubezpieczenia: na wypadek pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania i operacji medycznej – wypłacane świadczenia mogą stanowić wsparcie w przypadku poważnych problemów ze zdrowiem.
 • Ubezpieczenie zdrowotne Vitalité - zapewnia swobodny dostęp do profesjonalnej opieki medycznej.
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – w sytuacji, gdy w okresie ubezpieczenia ubezpieczony staje się całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy przynoszącej dochód, AXA przejmuje obowiązek opłacania składek z tytułu ubezpieczenia Parasol oraz umów dodatkowych, zawartych wraz z tym ubezpieczeniem na okres trwania niezdolności do pracy.
 • Ubezpieczenie uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej w przypadku wystąpienia poważnego stanu chorobowego – wydanie opinii dotyczącej diagnozy stanu zdrowia i leczenia ubezpieczonego przez lekarza eksperta.

Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej

Tabela operacji medycznych

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek inwalidztwa i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (wariant C)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania    

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej w przypadku wystąpienia poważnego stanu chorobowego

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenie klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.  

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Zgłoś przez Internet: Wypełnij formularz

lub pobierz i wypełnij wniosek z Centrum Klienta, w sekcji Polisy indywidualne.

 • Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Masz pytania? Oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA, w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W skład grupy AXA wchodzą m.in.: AXA S.A., spółka prawa francuskiego, z siedzibą w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Polska S.A. i Avanssur S.A. Oddział w Polsce- z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Dane teleadresowe

ul. Kalwaryjska 35a/211
30-504 Kraków
Tel. +48 603 133 290, 12 656 10 53
Faks: 12 656 10 53
E-mail: marek.wrona@axa-polska.com.pl

Godziny otwarcia: pon.-pt. 9:00-17:00

Dojazd:
- tramwajem 8, 10, 11, 23 (przystanek Smolki)