Bezpieczna Dekada Prestiż
- ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie Bezpieczna Dekada Prestiż? Bezpieczna Dekada Prestiż to ubezpieczenie na życie, które pozwoli Ci zabezpieczyć siebie i Twoją rodzinę przed negatywnymi skutkami określonych zdarzeń losowych, które mogą Cię spotkać każdego dnia.
Wypadki losowe mogą dotknąć każdego, choć masz nadzieję, że Ciebie ominą. Warto jednak być przygotowanym na trudne sytuacje w życiu. Ubezpieczenie zapewni Ci ochronę na wypadek zdarzeń, o których nie chcesz codziennie myśleć.

O produkcie

Bezpieczna Dekada Prestiż to ubezpieczenie na życie, które pozwoli Ci zabezpieczyć siebie
i Twoją rodzinę przed negatywnymi skutkami określonych zdarzeń losowych, które mogą Cię spotkać każdego dnia. Wypadki losowe mogą dotknąć każdego, choć masz nadzieję, że Ciebie ominą. Warto jednak być przygotowanym na trudne sytuacje w życiu. Ubezpieczenie zapewni Ci ochronę na wypadek zdarzeń, o których nie chcesz codziennie myśleć.

Dlaczego warto?

 • Masz poczucie bezpieczeństwa i nie musisz obawiać się skutków nieszczęśliwych zdarzeń losowych.
 • Uzyskujesz wysokie zabezpieczenie finansowe skutków nieszczęśliwego wypadku:

  • w przypadku orzeczenia inwalidztwa otrzymasz dodatkowe środki finansowe, które pozwolą na godne życie,
  • Twoi bliscy uzyskają znaczące wsparcie finansowe, gdy Ciebie zabraknie.

 • Najbliższe Ci osoby otrzymają wsparcie finansowe w przypadku Twojej śmierci w wyniku zawału serca lub udaru mózgu.
 • Możesz mieć dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – AXA wypłaca miesięczną rentę przez okres nawet do 10 lat, w sytuacji gdy w wyniku choroby lub wypadku będziesz przez długi czas niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.
 • Uzyskujesz dostęp do profesjonalnych usług assistance z zakresu Doraźnej Informacji Medycznej oraz Doraźnej Opieki Medycznej.
 • Przystępujesz do ubezpieczenia bez wypełniania ankiety medycznej i bez badań lekarskich – minimum formalności.
 •  

  Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym przyznawania świadczeń ubezpieczeniowych oraz wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada Prestiż.

Assistance

W ramach Bezpiecznej Dekady Prestiż otrzymujesz dostęp do Doraźnej Informacji Medycznej oraz Doraźnej Opieki Medycznej. 

Doraźna Informacja Medyczna to usługa, dzięki której otrzymasz informacje na temat szpitali, aptek, przychodni, grup wsparcia, telefonów zaufania i transportu medycznego. Otrzymasz także fachową poradę dotyczącą diet, zdrowego żywienia, pielęgnacji niemowląt, leków, chorób i ich objawów oraz stanów wymagających nagłej pomocy.

Doraźna Opieka Medyczna to dostęp do szerokiej gamy usług, wśród których możesz liczyć na:

 • telefoniczne konsultacje lekarskie,
 • domową opiekę po hospitalizacji,
 • domowe wizyty lekarza lub pielęgniarki,
 • opiekę nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi oraz transport opiekuna,
 • dostawę leków,
 • transport medyczny,
 • wizytę położnej po urodzeniu się dziecka w następstwie ciąży mnogiej.

Szczegóły dot. przysługujących świadczeń są opisane w Regulaminie doraźnej informacji medycznej oraz w Regulaminie doraźnej opieki medycznej.

Warianty

Wybierz wariant ubezpieczenia pasujący do Twoich potrzeb:

Zakres Świadczenie (zł)
Wariant A+ Wariant B Wariant B+ Wariant C Wariant C+
Śmierć Ubezpieczonego
w następstwie NW
100 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000
Inwalidztwo Ubezpieczonego
w następstwie NW
(wysokość
świadczenia za 100% inwalidztwa)
maks. 50 000 maks. 250 000 maks. 250 000 maks. 500 000 maks. 500 000
Niezdolność Ubezpieczonego
do pracy zarobkowej*

(miesięczne świadczenie okresowe)
następstwo choroby:
500

następstwo NW:
1000
- następstwo choroby:
1000

następstwo NW:
2000
- następstwo choroby:
2000

następstwo NW:
4000
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Śmierć Ubezpieczonego 800 1900 2100 3500 4000

* ochrona ubezpieczeniowa z tytułu niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wygasa w rocznice polisy po osiągnięciu przez Ubezpieczonego:

 • wieku emerytalnego – w przypadku niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
  w następstwie NW,
 • 55. roku życia – w przypadku niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
  w następstwie choroby.

W przypadku Ubezpieczonych, którzy w dniu podpisania wniosku ubezpieczeniowego osiągnęli 55. rok życia, zakres ubezpieczenia nie obejmuje niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie choroby.

Wiek emerytalny – powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej wiek emerytalny obowiązujący
w dniu zatwierdzenia Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada Prestiż, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Gdzie kupić

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem Bezpieczna Dekada Prestiż skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Listę przedstawicieli znajdą Państwo -  tutaj

Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada Prestiż

REGULAMINY ASSISTANCE

Regulamin Doraźnej informacji Medycznej

Regulamin Doraźnej opieki Medycznej

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenie klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku
o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Zgłoś przez Internet: Wypełnij formularz

lub pobierz i wypełnij wniosek z Centrum Klienta, w sekcji Polisy indywidualne.

 • Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Masz pytania? Oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA, w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W skład grupy AXA wchodzą m.in.: AXA S.A., spółka prawa francuskiego, z siedzibą w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Polska S.A. i Avanssur S.A. Oddział w Polsce- z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Dane teleadresowe

ul. Kalwaryjska 35a/211
30-504 Kraków
Tel. +48 603 133 290, 12 656 10 53
Faks: 12 656 10 53
E-mail: marek.wrona@axa-polska.com.pl

Godziny otwarcia: pon.-pt. 9:00-17:00

Dojazd:
- tramwajem 8, 10, 11, 23 (przystanek Smolki)