IKZE w AXA

Aktualnie w ofercie AXA nie mamy Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.
Poniższe informacje dotyczą osób, które już posiadają IKZE w AXA.

Ulga podatkowa

Oszczędzając z IKZE w AXA co roku możesz uzyskać nawet 1557 zł zwrotu podatku. Sprawdź jak to zrobić.

Kalkulator emerytalny IKZE

Oblicz wysokość swojej przyszłej emerytury z IKZE w AXA i poznaj korzyści z inwestowania pełnego limitu.

Dlaczego warto

Po pierwsze:
Powiększasz swój kapitał emerytalny i płacisz niższy podatek. Zobacz jak to działa.

Po drugie:
AXA zapewni Ci prywatną rentę, która będzie dodatkowym wsparciem finansowym oprócz renty z ZUS w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
W wyniku nieszczęśliwego wypadku otrzymasz prywatną, miesięczną rentę w wysokości odpowiednio
500 zł (wariant 1), 1000 zł (wariant 2) lub 2000 zł (wariant 3).

Ponadto:

  • zgromadzone przez Ciebie środki podlegają dziedziczeniu, co oznacza że kapitał zostaje w rodzinie,
  • na bieżąco zarządzasz swoimi oszczędnościami na koncie on-line,
  • inwestujesz w ramach 6 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) o różnym profilu inwestowania,
  • Grupa AXA to ekspert w dziedzinie zarządzania środkami na przyszłą emeryturę ponad 1 miliona Polaków.

Jak to działa

Pamiętaj, że to właśnie małe kwoty budują duży kapitał.

Zobacz, jak duży kapitał możesz zgromadzić dzięki systematycznemu oszczędzaniu.

Wpłacając w ciągu roku kalendarzowego kwotę minimalną 960 zł (12 x 80 zł wpłaty na IKZE z miesięcznej składki 99,90 zł), możesz zgromadzić przez 30 lat kapitał w wysokości 93 634 zł. Wówczas, począwszy od 65-go roku życia możesz otrzymywać od AXA 780 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat.

Lecz co się stanie gdy wykorzystasz pełny limit?

Wpłacając rocznie na IKZE maksymalnie 4866 zł (jest to limit ustanowiony ustawowo), możesz zgromadzić przez 30 lat kapitał w wysokości 474 608 zł. Wówczas, począwszy od 65-go roku życia możesz otrzymywać od AXA 3955 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat.
Poza tym co roku możesz uzyskać nawet 1557 zł zwrotu z podatku.

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz swoją emeryturę z IKZE w AXA. 


Przykład ilustruje zmianę wartości kapitału zgromadzonego w ramach  IKZE w AXA w kolejnych latach systematycznego wpłacania:

  • minimalnej rocznej kwoty wpłat na IKZE według OWU, tj. 960 zł oraz 
  • kwoty maksymalnego limitu wpłat na IKZE według OWU tj. 4866 zł, 

przy założeniu stałej rocznej stopy zwrotu w wysokości 7% rocznie (dla funduszy akcyjnych) oraz z uwzględnieniem opłaty wstępnej.

Przedstawiona symulacja nie stanowi zapewnienia lub gwarancji przyszłych zysków. Wyniki inwestycyjne funduszy mogą w znaczący sposób odbiegać od wyników przyjętych na potrzeby symulacji. Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem utraty przynajmniej części środków. Wypłaty z IKZE po osiągnięciu 65 lat opodatkowane są 10% ryczałtową stawką podatku.

Masz pytania? Oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA, w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W skład grupy AXA wchodzą m.in.: AXA S.A., spółka prawa francuskiego, z siedzibą w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Polska S.A. i Avanssur S.A. Oddział w Polsce- z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Dane teleadresowe

ul. Kalwaryjska 35a/211
30-504 Kraków
Tel. +48 603 133 290, 12 656 10 53
Faks: 12 656 10 53
E-mail: marek.wrona@axa-polska.com.pl

Godziny otwarcia: pon.-pt. 9:00-17:00

Dojazd:
- tramwajem 8, 10, 11, 23 (przystanek Smolki)